Personvern

Personvern og GDPR

Den nye GDPR-lovgivningen ble håndhevet i Norge 20. juli 2018 og gjelder for ethvert nettsted som samler inn data fra EU- og EØS-borgere.

Hva er personlige data?

«Personopplysninger» betyr all informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar person er en som kan identifiseres direkte eller indirekte, særlig ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsdata eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for fysisk, fysiologisk, genetisk, mental, økonomisk, kulturell eller sosial identitet til den personen. GDPR sier blant annet at IP-adresser bør betraktes som personlige data. Det er derfor tatt hensyn til å anonymisere IP-adresse ved hjelp av Google Tag Manager.

Sporing

På mitt nettsted benytter jeg Google Fonts, Google Analytics, YouTube, Facebook, Hotjar, Google Optimize. I forbindelse med disse leverandørene sendes noen personlige data (vanligvis din IP-adresse) til leverandøren i bytte for den gratis tjenesten som tilbys. Disse dataene brukes da blant annet til å skape målrettede annonser og forbedre nettstedets ytelse slik at du får en god brukeropplevelse når du besøker meg.